hudba.info | svg.sk | PavolHammel.sk | brigada.sk | najdes.sk

Vážené dámy a páni,

dovoľte mi, aby som aj ja ako krstný otec Mariánovho CD-ečka povedal zopár rozvitých viet.

K tomu, že som práve ja krstným otcom tohto CD: O tom vie Marián a ja, je to dlhoročné priateľstvo.

Myslím si, že pri vydaní tohto CD sú vhodné dve parafrázy po slovensky:
Prvá parafráza je o vtákovi: Toto CD má na väčšieho vtáka ako je Slávik 2003.
Druhá parafráza je o tvrdom a mäkkom ý-í: Marián je iný ako iní, možno aj preto je aj v súčasnej dobe stále in.

Záverom úprimne prajem Tebe, Marián, ešte ďalšie in CD-ečka a Vám všetkým prítomným aj ostatným priaznivcom jeho hudby príjemné chvíle pri počúvaní hudby, ktorú Vám dlhoročne ponúka Marián Varga.

Vďaka všetkým, ktorí sa na vydaní tohto CD podieľali.

Ivan Belák

only in slovak
           
           
           
           

© ARS NOVA spol. s r.o., Bratislava, 2003